Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 139
 • Replies: 0
 • Location: Durack
 • Contact: 0425434388


   

   

   

   

  Phong Cho Share

  Durack

   
   
   
   
  Hi cả nh, nh mnh ở Durack, gần chợ Inala c một phng single cho thu gi $100/wk (all bills), đi bộ ra chợ Inala khoảng 15 pht, 2 pht đi bộ ra bus stop 100. Nh mnh refer bạn nữ nha. Bạn no quan tm th c thể nhắn cho minh qua so dien thoai 0425 434 388.
   
   
  Date Listed:

  05-Jun-2018
  Contact:
   
  Room for Rent
  Price:
   
  100
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18590