Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1


  Nhân Sự - HR} - 05/06/18

  Công ty ở khu vực Inala cần tuyển dụng nhân viên.

  Chúng tôi cần tuyển nam làm việc trong kho.

  Số lượng: 3

  Mô tả công việc:
  - Sắp xếp kho theo hướng dẫn
  - Load hàng
  - Giao hàng
  - Lắp ráp thiết bị
  Yêu cầu:
  - Hợp pháp làm việc tại Úc
  - Cần cung cấp mă số thuế
  - Nhận working visa và sinh viên
  - Chủ động phương tiện đi lại
  - Làm từ 2 đến 3 ngày 1 tuần
  - Có sức khỏe tốt để khuân vác và di chuyển vật nặng theo yêu cầu công việc
  - Làm việc tốt theo hướng dẫn trong môi trường tập thể
  - Hoàn thành đúng những nhiệm vụ được giao
  - Biết lái xe là một lợi thế
  - Sẽ được training

  Vui long gửi resume đến email: application.resume.sd@gmail.com hoặc gọi/sms số 0468909505

  Điện thoại: 0468909505

  Lượt xem: 354