Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 157
 • Replies: 0
 • Location: John St, Cabramatta NSW 2166
 • Contact: 0449530568


   

   

   

   

  Townhouse Cho Share Phng

  John St, Cabramatta NSW 2166

   
   
   
   
  Town house dư phng cho thu lại

  Nh mới c đầy đủ tiện nghi, chỉ cần dọn v ở

  Đi bộ đến chợ 5 pht, đến ga 10 pht

  Phng đi lớn cho share $160 / 1 tuần, bao điện, nước, gas, wifi.

  Vui lng lin hệ 0450 278 428 - 0449 530 568 để đến coi phng ngay hm nay

   
   
  Date Listed:

  08-Jun-2018
  Contact:
   
  Lucy
  Price:
   
  160
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18598