Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1


    Clothing Store} - 13/06/18

    Cng việc khng qu kh, chủ yếu đứng shop v bn hng. Chưa c kinh nghiệm sẽ được training.
    Yu cầu: giao tiếp tiếng Anh tốt v khch hng l Ty, nhanh nhẹn, hoạt bt, vui vẻ.

    Điện thoại: 0425781534

    Lượt xem: 254