Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1


  kim90} - 14/06/18

  lm full-time staff gần South Kensington nsw station.

  Cần c kinh nghiệm lm bếp (kinh nghiệm lm warehouse l một lợi thế)

  Yu cầu:

  + NAM ONLY độ tuổi: 18 -35.

  + chăm chỉ, chịu kh học hỏi v c rất nhiều mặt hng.

  + kinh nghiệm lm phụ bếp (at least 6 months), từng lm việc ở warehouse l lợi thế.

  + Lương: thoả thuận tuỳ theo kinh nghiệm.

  Điện thoại: tel: 0409684795

  Lượt xem: 105