Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1


  kim90} - 14/06/18

  Cho thu phng vng Cabramatta

  Gi $130/tuan cho 1 người v $180/tuan cho 2 người include bill

  phng c tủ lạnh, my sưởi ring trong phng.


  Adress 25-29 Hughes st, Cabramatta, NSW2166. 4 pht đến Cabramatta station, 2 pht đến Woolworths

  Điện thoại: tel:040 6768199

  Lượt xem: 63