Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 69
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Campsie, NSW
 • Contact: tel:0406656072


   

   

   

   

  Có hai pḥng single cho thuê tại Campsie

  Khu vực: Campsie, NSW

   
   
   
   
  Có hai pḥng single cho thuê tại Campsie

  Cách Coles 2 phút đi bộ
  cách station Campsie 10 - 15 phút đi bộ
  cách trạm bus 100m (mỗi 15 phút một chuyến)
  Tiện cho mấy bạn đi học đi làm ở city
  Giá thuê: $120/tuần (không tính bill)
   
   
  Date Listed:

  14-Jun-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18622