Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 122
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Jindalee, Qld
 • Contact: tel:0497451963


   

   

   

   

  Hanoi Pho ở Jindalee đang cần nữ phục vụ lm ca sng.

  Khu vực: Jindalee, Qld

   
   
   
   
  Hanoi Pho ở Jindalee đang cần nữ phục vụ lm ca sng.

  Lm cc ngy từ thứ 3 đến chủ nhật 11am- 3pm/5pm

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  20-Jun-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18679