Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 64
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Five Dock, NSW
 • Contact: tel:0402202842


   

   

   

   

  Sang lại nhà hàng Việt , 46 chỗ, khách ổn định, hợp đồng thuê dài hạn

  Khu vực: Five Dock, NSW

   
   
   
   
  Cần sang lại nhà hàng vùng Five Dock ( lư do sang lại ) v́ gia đ́nh cần dọn đi Melbourne

  Nhà hàng 46 chỗ , Hợp đồng thuê 6 year .

  Tiền rent : 1300+ GST tuần ,lượng khách ổn định

  Phù hợp cho gia đ́nh làm .

  Vui ḷng liên hệ chị Mai 0402202842 để biết thêm thông tin.
   
   
  Date Listed:

  20-Jun-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18690