Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 103
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Queensland ( State - Qld)
 • Contact: tel:0451822951


   

   

   

   

  Tuyển thợ nail vng Queensland

  Khu vực: Queensland ( State - Qld)

   
   
   
   
  Tuyển thợ nail tay nghề cứng, biết lm hết bột chn tay nước

  - Khu vực lm việc: Mackay, Queensland

  - Ngoi lương chnh cn c thm bonus dựa theo hiệu quả cng việc

  - Chủ thoải mi, ho đồng, thn thiện

  - Lo ở + đưa đi lm

  Lin hệ để biết thm chi tiết

  Mail: hoanghathi88@gmail.com
   
   
  Date Listed:

  25-Jun-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18771