Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 197
 • Replies: 0
 • Location: Strathpine shopping centre
 • Contact: 0481333866


   

   

   

   

  Can tho nail

  Strathpine shopping centre

   
   
   
   
  Shop cần thợ bột , tay chân nước , ai chưa biết nghề sẽ đào tạo , công việc ổn định full time hoặc pảt time đều được , lương thoả thuận , ai có nhu cầu việc làm xin liên hệ sđt 0481 333866.
   
   
  Date Listed:

  26-Jun-2018
  Contact:
   
  Nails
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18836