Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 72
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Toorak Gardens, SA
 • Contact: tel: 0403611288


   

   

   

   

  Nhà hàng Việt vùng Toorak và Geelong tuyển kitchen hand.

  Khu vực: Toorak Gardens, SA

   
   
   
   
  Nhà hàng Việt vùng Toorak và Geelong tuyển kitchen hand.

  Rất tiện cho các bạn học Swinburne Hawthorn và Deakin Geelong.

  Làm theo ca sáng hoặc chiều.

  Yêu cầu siêng năng và chịu học. Sẽ được train nếu ko có kinh nghiệm.

  Vui ḷng liên hệ qua số điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết.
   
   
  Date Listed:

  29-Jun-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18848