Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1


  kim90} - 29/06/18

  Nhà hàng vũ ở Mill Point Road, South Perth WA cần chạy bàn.

  Nhà hàng chỉ mở buổi tối từ 5h.

  Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.

  Lương: trả theo năng lực.  Vui ḷng liên hệ qua số điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết.

  Điện thoại: tel:0413770648

  Lượt xem: 69