Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 287
 • Replies: 0
 • Location: lidcombe
 • Contact: 0405901366


   

   

   

   

  plumbing

  lidcombe

   
   
   
   
  - thng ́ng ćng nghẹt*

  - gắn c̀u tiu, sink,basin

  -sửa vòi nước ,́ng bị rỉ chảy

  -những vịc v̀ gas

  -thay bình nước nóng gas/ địn,....

  - thay mixer cho c̀u tắm,nhà b́p....

  - làm ch́t lượng, bảo đảm, giá cả hợp lý

  lin lạc anh Trọng 0405 901 366
   
   
  Date Listed:

  01-Jul-2018
  Contact:
   
  Anh Trong
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18938