Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 79
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Hoppers Crossing, Vic
 • Contact: tel:0435492639


   

   

   

   

  Cần t́m 1 nữ bán hàng cho shop takeway tại vùng Hoppers Crossing.

  Khu vực: Hoppers Crossing, Vic

   
   
   
   
  Cần t́m 1 nữ bán hàng cho shop takeway part time/full time tại vùng Hoppers Crossing.

  Cần biết tiếng Anh v́ khách tây là chủ yếu, cần nhanh nhẹn, gọn gàng, biết và thấy việc, biết làm bánh ḿ (có thể training), vui vẻ ḥa đồng.

  Công việc nhẹ nhàng v́ chủ yếu là bán hàng. Có thể phụ lặt vặt sau bếp nếu rảnh.

  Sáng từ 9am đến 1.30pm hoăc 2.00pm thứ 2 tới thứ 6.

  Vui ḷng liên hệ qua số điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết.
   
   
  Date Listed:

  02-Jul-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18947