Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 114
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Coorparoo, Qld
 • Contact: tel:0412734108


   

   

   

   

  Shop Pie ở Coorparoo, QLD cần một bạn nữ giỏi giao tiếp tiếng Anh.

  Khu vực: Coorparoo, Qld

   
   
   
   
  Shop Pie ở Coorparoo, QLD cần một bạn nữ giỏi giao tiếp tiếng Anh.

  Lm việc tại shop ngy thứ 2 đến thứ 6, thời gian từ 8AM đến 1PM, khoảng 5 tiếng một ngy, lương kh.

  Điều kiện: tiếng Anh giao tiếp tốt, c kinh nghiệm lm việc tại cc shop bnh m, biết lm salad sandwich, salad rolls sẽ l một lợi thế.

  Vui lng lin hệ qua số điện thoại để biết thm thng tin chi tiết.
   
   
  Date Listed:

  02-Jul-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18950