Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 41
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Revesby, NSW
 • Contact: tel:0450209822


   

   

   

   

  Nh cho thu vng Revesby

  Khu vực: Revesby, NSW

   
   
   
   
  Nh cho thu vng Revesby

  5 tới station Revesby, đi city chỉ 20
  Bus stop trước nh, đi Bankstown chỉ 15
  5 tới shops, Woolworths, Coles
  Nh 3 phng ngủ, rộng ri, sạch sẽ
  Gi cả c thể thương lượng cho bạn no thực sự c nh v muốn thu lu di.

  Vui lng lin hệ qua số điện thoại để biết thm thng tin chi tiết.
   
   
  Date Listed:

  03-Jul-2018
  Contact:
   
  yardking
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  18995