Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 92
 • Replies: 0
 • Location: St Kilda, Melbourne
 • Contact: 0410 097 277


   

   

   

   

  Cần tm việc khu vực St Kilda, Melbourne

  St Kilda, Melbourne

   
   
   
   
  Em đang ở Summer House Backpacker tại 109 Parkly, St Kilda, Melbourne.
  Em c working holiday visa v đang tm 1 cng việc part-time hoặc full-time quanh khu vực ny hoặc xa hơn m tốt th em cũng sẵn sng di chuyển.

  C anh chị no cần tuyển người th lin hệ em với ạ.

  Em c kinh nghiệm waitress, farm, tiếng anh cũng tương đối ạ.
   
   
  Date Listed:

  04-Jul-2018
  Contact:
   
  Mai Trang
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19009