Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 93
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Moorebank, NSW (Liverpool Area)
 • Contact: tel:0468889986


   

   

   

   

  Nh hng + cafe vng Moorebank cần người chạy bn v phụ việc cafe

  Khu vực: Moorebank, NSW (Liverpool Area)

   
   
   
   
  Nh hng + cafe vng Moorebank cần người chạy bn v phụ việc cafe

  Thời gian: 10am - 3pm từ thứ 2 tới thứ 6

  Yu cầu: biết cht t tiếng anh, lương thoả thuận.

  Vui lng lin hệ qua số điện thoại để biết thm thng tin chi tiết.
   
   
  Date Listed:

  04-Jul-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19018