Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 2 of 2


  kim90} - 04/07/18

  Nhà hàng Phở Hà Nội, đối diện DFO Jindalee cần chạy bàn.

  Làm vào các buổi sáng thứ 3, thứ 5 và full day cuối tuần.
  Chủ rất nice và vui vẻ!!
  Ưu tiên cho những bạn đă có kinh nghiệm và sống gần Jindalee.

  Vui ḷng liên hệ qua số điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết.

  Điện thoại: tel:0450642818

  Lượt xem: 237
  Trả lời
Trả lời


  Andy} - 19/07/18

  Dạ em cỏ làm cuối tuần thôi được không

  Điện thoại: tel:0450642818

  Lượt xem: 237