Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 2 of 2 • Views: 223
 • Replies: 1
 • Location: Khu vực: Jindalee, Qld
 • Contact: tel:0450642818


   

   

   

   

  Nhà hàng Phở Hà Nội, đối diện DFO Jindalee cần chạy bàn.

  Khu vực: Jindalee, Qld

   
   
   
   
  Nhà hàng Phở Hà Nội, đối diện DFO Jindalee cần chạy bàn.

  Làm vào các buổi sáng thứ 3, thứ 5 và full day cuối tuần.
  Chủ rất nice và vui vẻ!!
  Ưu tiên cho những bạn đă có kinh nghiệm và sống gần Jindalee.

  Vui ḷng liên hệ qua số điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết.
   
   
  Date Listed:

  04-Jul-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19021

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khu vực: Jindalee, Qld

   
   
   
   
  Dạ em cỏ làm cuối tuần thôi được không
   
   
  Date Listed:

  19-Jul-2018
  Contact:
   
  Andy
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19091