Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 92
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Salisbury Downs, SA
 • Contact: tel:0403028886


   

   

   

   

  Shop Salisbury Down đang cần tuyển 1 người phụ bếp

  Khu vực: Salisbury Downs, SA

   
   
   
   
  Shop Salisbury Down đang cần tuyển 1 người phụ bếp

  Lm việc ban ngy trong tuần.

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

  Lương: trả theo năng lực.

  Vui lng lin hệ qua số điện thoại để biết thm thng tin chi tiết.
   
   
  Date Listed:

  04-Jul-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19022