Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 33
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Sunshine, NSW
 • Contact: tel:0432859132


   

   

   

   

  Cần 1 ngôi nhà 3-4 pḥng ngủ, 1-2 pḥng tắm khu Sunshine, Braybrook

  Khu vực: Sunshine, NSW

   
   
   
   
  Cần 1 ngôi nhà 3-4 pḥng ngủ, 1-2 pḥng tắm, các khu Sunshine, Braybrook.

  Giá rent từ 300-350/tuần. Không có yêu cầu thêm về điều hoà hay sưởi.

  Vui ḷng liên hệ qua số điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết.
   
   
  Date Listed:

  04-Jul-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19030