Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 84
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Preston, Vic
 • Contact: tel:0420797962


   

   

   

   

  Nh hng Việt nam ở Preston Market đang cần người phụ bếp.

  Khu vực: Preston, Vic

   
   
   
   
  Nh hng Việt nam ở Preston Market đang cần người phụ bếp.

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

  Lương: trả theo năng lực.

  Vui lng lin hệ qua số điện thoại để biết thm thng tin chi tiết.
   
   
  Date Listed:

  05-Jul-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19047