Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 108
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Yagoona, NSW
 • Contact: tel:0431099059


   

   

   

   

  Grannyflat Vng Yagoona 2 phng ngủ, rộng ri cho thu phng.

  Khu vực: Yagoona, NSW

   
   
   
   
  Grannyflat Vng Yagoona 2 phng ngủ, rộng ri cho thu phng.

  Gần ga v Shop. C bếp trong v ngoi. C mi hin rộng. Đồng hồ điện, nước, lối đi ring biệt. C đường line internet.

  Thu gi: $350/1 tuần. Bond 3 tuần

  Vui lng lin hệ qua số điện thoại để biết thm thng tin chi tiết.
   
   
  Date Listed:

  05-Jul-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19069