Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 115
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Yagoona, NSW
 • Contact: tel:0431099059


   

   

   

   

  Grannyflat Vùng Yagoona 2 pḥng ngủ, rộng răi cho thuê pḥng.

  Khu vực: Yagoona, NSW

   
   
   
   
  Grannyflat Vùng Yagoona 2 pḥng ngủ, rộng răi cho thuê pḥng.

  Gần ga và Shop. Có bếp trong và ngoài. Có mái hiên rộng. Đồng hồ điện, nước, lối đi riêng biệt. Có đường line internet.

  Thuê giá: $350/1 tuần. Bond 3 tuần

  Vui ḷng liên hệ qua số điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết.
   
   
  Date Listed:

  05-Jul-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19069