Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 49
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Northcote, Vic
 • Contact: tel:0415210656


   

   

   

   

  Nhà hàng Lam Lam 2 vùng Northcote cần phụ bếp part time co kinh nghiệm

  Khu vực: Northcote, Vic

   
   
   
   
  Nhà hàng Lam Lam 2 vùng Northcote cần phụ bếp part time co kinh nghiệm

  Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.

  Lương: trả theo năng lực.

  Vui ḷng liên hệ qua số điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết.
   
   
  Date Listed:

  19-Jul-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19092