Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 120
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Wendouree, Vic
 • Contact: tel:0478825082


   

   

   

   

  Sushi sushi Wendouree ( Ballarat North) cần tuyển nhn vin.

  Khu vực: Wendouree, Vic

   
   
   
   
  Sushi sushi Wendouree ( Ballarat North) cần tuyển nhn vin.

  Lm việc full time/ part time. Lương khai thuế start from $21, khng cần kinh nghiệm.

  C annual leave and superannuation. Student welcome, thch hợp với bạn no học ACU - Ballarat or Ballarat Uni.

  Vui lng lin hệ qua số điện thoại để biết thm thng tin chi tiết.
   
   
  Date Listed:

  19-Jul-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19095