Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 251
 • Replies: 0
 • Location: Cơ kh hn, in ấn bao b.
 • Contact: 0432632338


   

   

   

   

  Cần kiếm việc lm

  Cơ kh hn, in ấn bao b.

   
   
   
   
  Cần tm 1 cng việc part time or full time. Lm việc lĩnh vực cơ kh hoặc in ấn bao b( offset).Thanks mọi người đ đọc tin hoặc giới thiệu dm.
   
   
  Date Listed:

  20-Jul-2018
  Contact:
   
  Đoan Uy
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19112