Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1


    A Quang} - 24/07/18

    Cần người phụ bếp cho Nh hng / Takeaway. Nhanh nhẹn sing năng. Giờ lm việc từ 4pm đến 9pm. 5-6 đm / tuần. C thể lm được buổi trua nếu cần. Ưu tin cho người c kinh nghiệm. Xin gọi đt 0491200272

    Điện thoại: 0491200272

    Lượt xem: 257