Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 195
 • Replies: 0
 • Location: Algester
 • Contact: 0491200272


   

   

   

   

  Cần người phụ bếp

  Algester

   
   
   
   
  Cần người phụ bếp cho Nh hng / Takeaway. Nhanh nhẹn sing năng. Giờ lm việc từ 4pm đến 9pm. 5-6 đm / tuần. C thể lm được buổi trua nếu cần. Ưu tin cho người c kinh nghiệm. Xin gọi đt 0491200272
   
   
  Date Listed:

  24-Jul-2018
  Contact:
   
  A Quang
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19120