Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 239
 • Replies: 0
 • Location: Gold Coast
 • Contact: 0420205926


   

   

   

   

  Bakery for sale

  Gold Coast

   
   
   
   
  V́ lư do sức khỏe cần sang gấp, Income 5.500 den 7000, shop nằm ngay mặt đường chính đă hoạt động nhiều năm, thu nhập ổn định, rất thích hợp cho những cặp vợ chồng, đông khách du lịch va loyalty local cútomer.
   
   
  Date Listed:

  26-Jul-2018
  Contact:
   
  Linh
  Price:
   
  70 000
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19122