Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 146
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Campbellfield, Vic
 • Contact: tel:0405876868


   

   

   

   

  Cng ty thp ở Campbelfield tm một cleaner nam.

  Khu vực: Campbellfield, Vic

   
   
   
   
  Cng ty thp ở Campbellfield tm một cleaner nam.

  Thời gian: lm afternoon shift (3.30pm-12pm).

  Cng việc chnh l dọn dẹp sắt vụn của cc line sản xuất, phục vụ nguyn vật liệu cho line sản xuất khi cần.

  Yu cầu: khoẻ mạnh, chăm chỉ, forklift lincense is a MUST. Hourly rate: above 32$/hour.

  Vui lng lin hệ qua số điện thoại để biết thm thng tin chi tiết.
   
   
  Date Listed:

  30-Jul-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19129