Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 246
 • Replies: 0
 • Location: Nundah
 • Contact: 0434 399 448‬


   

   

   

   

  CẦn thỢ nail

  Nundah

   
   
   
   
  Cần thợ nước c kinh nghiệm cho shop mới mở,chỗ lm thn thiện & lương cao.Ưu tin du học sinh.
  Shop cch Inala 35 về hướng Bắc,c đưa rước Inala,cch city 20 train&bus.
  Vui lng lin hệ số điện thoại *0434 399 448‬
  Nếu ko nghe my vui lng để lại tin nhắn.
  Thank you :)
   
   
  Date Listed:

  04-Aug-2018
  Contact:
   
  CẦN THỢ NAIL
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19147