Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 417
 • Replies: 0
 • Location: Inala
 • Contact: 0450540190


   

   

   

   

  Phụ bếp - phục vụ khu vực Inala

  Inala

   
   
   
   
  Nh hng tại Inala cần tm nhn vin phục vụ v phụ bếp cc ngy trong tuần! C thể thoả thuận thời gian v giờ giấc lm việc để ph hợp với cả 2 bn! C kinh nghiệm l 1 lợi thế.
   
   
  Date Listed:

  02-Sep-2018
  Contact:
   
  Dương
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19182