Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 75
 • Replies: 0
 • Location: Brisbane
 • Contact: 0432690846


   

   

   

   

  Cần thợ nail cho vung Mount ISA

  Brisbane

   
   
   
   
  Cần thợ bột v thợ tay chn nước (khng biết nghề sẽ đựơc hướng )cho vng xa bao ăn ở, lương trả cao nếu lm lu sẽ cho v về Việt nam holiday.c thể vo l ngay , thứ 5 khng lm Shop đm.rất thch hộp để xin Thường tr rất nhanh , c thể bảo trợ để ở lại c . Lin hệ : chị cẩm mai 0432690846 ( nếu khng trả lời my xin giử lại tin nhắn)
   
   
  Date Listed:

  02-Sep-2018
  Contact:
   
  Malisa ( chi mai)c
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19183