Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 91
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Hamilton, Qld
 • Contact: tel:0425265265


   

   

   

   

  Cần bạn lm việc cuối tuần o shop người Việt vng Eatstreet Hamilton.

  Khu vực: Hamilton, Qld

   
   
   
   
  Thứ 6,7 v chủ nhật( c thể ty vo sắp xếp của chị chủ).

  Lương: lin lạc với chị chủ.

  Cng việc nấu ăn(biết nấu ăn l lợi thế, khng biết sẽ được training nn yn tm),chuẩn bị nguyn liệu,dọn hng, dọn dẹp, bn hng,lấy order.menu cũng c gỏi cuốn, phở, bnh m, ...

  Từ Culture centre bắt bus 199 hoặc 60 tới Tenerrif ferry,roi bắt ferry toi thẳng trạm cuối Northshore Hamilton. Đi bộ 3 pht l tới. Bạn no c điều kiện th đi xe, Free parking.

  Nếu khng c thể bắt chuyến 300 tới gần Racecourse Hamilton. Đi qua đường tới Bretts Wharf ferry,rồi bắt tiếp ferry đi trạm cuối Northshore Hamilton.
   
   
  Date Listed:

  05-Sep-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19203