Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 17
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Port Adelaide Area, SA
 • Contact: tel:0411765480


   

   

   

   

  Take away vùng Port Adelaide cần một bạn nữ bán hàng

  Khu vực: Port Adelaide Area, SA

   
   
   
   
  Take away vùng Port Adelaide cần một bạn nữ bán hàng

  Yêu cầu: vui vẻ, nhanh nhẹn, siêng năng, biết một chút tiếng anh.

  Làm việc từ 11 h am đến 03 h pm, từ thứ 2 đến thứ 6 (hoặc có thể tự chọn)
   
   
  Date Listed:

  09-Sep-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19219