Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 16
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Box Hill, Vic
 • Contact: tel:0423555499


   

   

   

   

  Nam 19 tuổi cần tm việc lm

  Khu vực: Box Hill, Vic

   
   
   
   
  Em l Bảo, 19 tuổi. Em cần tm việc lm part-time từ thứ 2 đến thứ 6 từ 3h30 v full-time thứ 7 v chủ nhật. Em chưa c kinh nghiệm v tiếng Anh cũng chưa tốt nhưng em thật th v nhanh nhẹn, c thể lm đc mọi cng việc. Mong mọi người gip đỡ. Hy nhắn tin cho em vo số điện thoại bn dưới.
   
   
  Date Listed:

  10-Sep-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19240