Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 7
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Mandurah Area, WA
 • Contact: tel:0412367592


   

   

   

   

  Shops trong Mandurah forumcần tm thợ SNS & refill hoặc thợ Fullset gấ

  Khu vực: Mandurah Area, WA

   
   
   
   
  Shops trong Mandurah forumcần tm thợ SNS & refill hoặc thợ Fullset gấp.

  - Cc shops mới được xy lại, c H&M, David Jones..., thuận tiện việc đi lại do gần train station.

  - Ưu tin người lm được 5-6 ngy một tuần, nhưng mnh cũng sẽ tạo điều kiện cho cc bạn du học sinh lm thm.
   
   
  Date Listed:

  11-Sep-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19269