Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 36
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Morningside, Qld
 • Contact: tel:0415197444


   

   

   

   

  Boulervard Bakery vùng Morningside cần tuyển nhân viên.

  Khu vực: Morningside, Qld

   
   
   
   
  Boulervard Bakery vùng Morningside cần tuyển nhân viên.

  Có kinh nghiệm càng tốt, không có th́ sẽ dc training quan trong là nhanh nhen, chịu khó, và có thái độ vui vẻ với khách hàng.

  Môi trường làm việc thoải mái và thân thiện.
   
   
  Date Listed:

  11-Sep-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19274