Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 17
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Wangaratta Area, Vic
 • Contact: tel:0434057554


   

   

   

   

  Công ty solar ở Wangara cần nam phụ casual.

  Khu vực: Wangaratta Area, Vic

   
   
   
   
  Công ty solar ở Wangara cần nam phụ casual.

  Nhưng có thể vào fulltime sau vài tháng nếu chăm chỉ nhiệt t́nh , có thể đi làm xa khi cần, không cần kinh nghiệm

  Lương trả theo năng lực'
   
   
  Date Listed:

  11-Sep-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19277