Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 5
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Sydney Region, NSW
 • Contact: tel:0478177787


   

   

   

   

  Shop cần gấp thợ nails vng Sydney

  Khu vực: Sydney Region, NSW

   
   
   
   
  Shop cần gấp thợ nails vng Sydney

  Vị tr sns, thợ chn tay nước shellac (biết waxing cng tốt) part-time, fulltime.
  * Nơi lm việc thoải mi, ngy lm ổn định.
  * Lương tốt, bonus ring hng tuần cho người c thiện ch cộng tc lu di.
  * C xe đưa rước ở Cabramatta, Fairfield, Canley Vale.
   
   
  Date Listed:

  12-Sep-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19314