Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 4
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Bankstown, NSW (in Bankstown Area)
 • Contact: tel:0426756789


   

   

   

   

  Cần thợ Nail beauty vng bankstown

  Khu vực: Bankstown, NSW (in Bankstown Area)

   
   
   
   
  Lương cao xứng đng với tay nghề .

  Tiệm nail vng bankstown cần thợ biết lm bột, SNS ,thợ bột biết waxing ,thợ tay chn nước biết phụ chạy my.

  Tất cả cần kinh nghiệm v tiếng Anh ,nơi lm việc vui vẻ v hoa đồng.
   
   
  Date Listed:

  12-Sep-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19320