Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 26
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Stafford, Qld
 • Contact: tel:0426798888


   

   

   

   

  Shop takeaway vùng Stafford cần 1 nữ bán hàng part time.

  Khu vực: Stafford, Qld

   
   
   
   
  Shop takeaway vùng Stafford cần 1 nữ bán hàng part time.

  Ưu tiên biết tiếng Anh giao tiếp. Anh chị chủ vui vẻ, thân thiện.

  Lương trả theo năng lực
   
   
  Date Listed:

  12-Sep-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19323