Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 16
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Brisbane Region, Qld
 • Contact: tel:0420338430


   

   

   

   

  Cần tuyển 1 baker (min 3 year of exp) gấp, tiệm bnh mỳ vng Balliana

  Khu vực: Brisbane Region, Qld

   
   
   
   
  Cần tuyển 1 baker (min 3 year of exp) rất gấp, tiệm bnh mỳ nằm ở vng Balliana (gần Brisbane).

  Chủ sẵn sng ti trợ cho visa 187 RSMS

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  12-Sep-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19325