Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 31
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: South Melbourne, Vic (Port Phillip)
 • Contact: tel:0452292629


   

   

   

   

  Cần người lau knh ( window cleaning) khu vực city v South Melbourne

  Khu vực: South Melbourne, Vic (Port Phillip)

   
   
   
   
  kChi lm của mnh cần người lau knh khu vực city v South Melbourne

  Lm full time hoặc part time, c thể thoả thuận. Nhưng thứ 2 & thứ 6 bắt buộc phải lm

  ng chủ l ty nn cc bạn lin hệ trực tiếp sđt bn dưới để thoả thuận ( John)
   
   
  Date Listed:

  13-Sep-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19361