Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 27
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Clayton South, Vic
 • Contact: tel:0414377117


   

   

   

   

  Hng Stone benchtop vng Clayton South cần tuyển 2 nam

  Khu vực: Clayton South, Vic

   
   
   
   
  Hng Stone benchtop vng Clayton South cần tuyển 2 nam lm việc trong hng v cng trnh.

  Minimum rate $19/hour. Trả thuế, super.

  Cng việc lu di ổn định. Sẽ tạo điều kiện lm nhiều giờ v thứ 7, cn.

  Ko cần kinh nhim v c thể chỉ việc.

  Nếu biết li xe cng tốt.
   
   
  Date Listed:

  13-Sep-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19362