Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 365
 • Replies: 0
 • Location: Inala
 • Contact: 0468909505


   

   

   

   

  Công ty ở khu vực Inala cần tuyển dụng nhân viên trong một số vị trí

  Inala

   
   
   
   
  1. Nhân Viên kho – Casual/ Part time
  Chúng tôi cần tuyển nam làm việc trong kho.
  Mô tả công việc:
  - Sắp xếp kho theo hướng dẫn
  - Load hàng
  - Giao hàng
  - Lắp ráp thiết bị
  Yêu cầu:
  - Hợp pháp làm việc tại Úc
  - Cần cung cấp mă số thuế
  - Nhận working visa và sinh viên
  - Có sức khỏe tốt để khuân vác và di chuyển vật nặng theo yêu cầu công việc
  - Làm việc tốt theo hướng dẫn trong môi trường tập thể
  - Hoàn thành đúng những nhiệm vụ được giao
  - Biết lái xe là một lợi thế
  - Sẽ được training

  2. Nhân viên bán hang – Casual/ Part time
  Chúng tôi cần tuyển nữ làm công việc bán hàng
  Mô tả công việc:
  - Năng động và hang hái phục vụ khách hàng
  - Sắp xếp hàng hóa trưng bày theo hướng dẫn
  - Kiểm đếm hàng hóa tồn hoặc thiếu
  - Nhận và ghi chú yêu cầu khách hàng
  Yêu cầu:
  - Hợp pháp làm việc tại Úc
  - Cần cung cấp mă số thuế
  - Nhận working visa và sinh viên
  - Than thiện, cẩn thận và tích cực
  - Hiểu biết về nghề nail là môt lợi thế
  - Có khả năng sắp xếp và di chuyển hàng hóa trong cửa hàng
  - Thời gian linh động
  - Nói tiếng Việt và tiếng Anh
  - Được training
  Vui long gửi resume đến email: application.resume.sd@gmail.com hoặc gọi/sms số 0468909505
   
   
  Date Listed:

  13-Sep-2018
  Contact:
   
  Tuyển Dụng
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  19375