Price: $1

Nhận chở đồ khu vực Brisbane.C thể chở bn, ghế, giường, nệm/đệm(Single and double bed).
Xe misubishi magna wagon, V6 3.5. Contact: 0423 886 271