Vị tr / Location: Queensland
Gi / Price: Thươn

Xe Truck thùng dài 7 mét , trọng tải 6 t́n , có giàn nng , chuyn chở
trong tỉu bang Queensland ...
Xin lin lạc : 0419822366 or 07 38491462 cám ơn.